OBRA CIVIL

CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS CAIBA S.A. realitza totes les activitats derivades de la construcció d’obra civil, tant públiques com privades, realitzant, com a contractistes d’obres, una àmplia gamma d’edificacions per a clients tant diversos com l’Estat, la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, entitats privades, particulars i comunitats de propietaris.

Rehabilitacció i construcció

El nostre àmbit de treball comprèn la rehabilitació d’edificacions, la construcció d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, d’escoles, naus industrials, oficines bancàries, reformes de vivendes, rehabilitació de façanes…, i en general , la construcció, rehabilitació i manteniment de tot tipus d’edificacions segons la demanda dels clients. L’àrea geogràfica en que desenvolupem els nostres treballs és provincial i, principalment, a la comarca del Gironès.

PERSONAL QUALIFICAT

Disposem de personal qualificat, amb una àmplia experiència, en plantilla, i d’una extensa relació de col·laboradors que ens permeten desenvolupar un ampli ventall de tasques en el sector de la construcció. CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS CAIBA S.A. està qualificada pel Ministeri d’Economia i Hisenda dins el Registro Oficial de Empresas Clasificadas com a Contractistes de l’Estat. Inclosa en un gran nombre de grups, destaquem especialment la nostra presència en el grup K-7, “Restauració de béns immobles historicoartístics”.

Desitjes més informació?

Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta, sol·licituds de pressupost o comentari sobre els serveis.

Contacte amb nosaltres

13 + 9 =